O nas
Szkolenia i doradztwo
Wynajem sal
Dni Techniki
Olimpiada OWT
Projekty
Konkursy
Stowarzyszenia
Współpraca
Kontakt
Projekt EMERGE- stoimy po stronie Kobiet! Męski vs. damski – czy zawód ma płeć?AKTUALNOŚCI- X Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2019- SPRAWOZDANIEAKTUALNOŚCI-Stoewer- jakość ze SzczecinaAKTUALNOŚCI: Czy płeć jest dla kobiet utrudnieniem w karierze?AKTUALNOŚCI-projekt EMERGE: Kobieta na czele fabryki i w kosmosie
O nas Cele i statutZarządRada RegionuHistoriaHistoryczne plany siedzibyPrezesi FSNT NOT SzczecinO nas w prasie
Szkolenia i doradztwo Oferta Szkoleniowa FSNT NOTSzkolenia BHP, P-POŻ i pierwszej pomocy przedmedycznejKonsultingOpinie o innowacyjnościWspólne aplikowanie w projektach
Wynajem sal
Dni Techniki O wydarzeniuX Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2019- SPRAWOZDANIEArchiwum Dni Techniki 2018
Olimpiada OWT Olimpiada OWT 2018-2019Archiwum zdjęciowe poprzednich lat
Projekty EMERGE – Empowering Female Entrepreneurs in EngineeringZasłużeni dla nauki i techniki spod znaku GryfaTechnik Mechanik - elitarny profil kształcenia
Konkursy Wyróżniający się Nauczyciel i Opiekun młodzieży
Stowarzyszenia Wykaz stowarzyszeń SNTOddziały SNT w NOT Szczecin
Współpraca Zapraszamy do współpracyMuzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
Kontakt Dane kontaktoweGodziny otwarcia

EMERGE – Empowering Female Entrepreneurs in Engineering

Bierzemy czynny udział w Projekcie EMERGE – Empowering Female Entrepreneurs in Engineering

Celem projektu jest wzmocnienie ścieżek kariery przedsiębiorczej wśród kobiet – inżynierów. Już dziś pracujemy nad Planem Działań, którego kluczowym celem jest diagnoza dobrych praktyk oraz luk w istniejących ścieżkach kształcenia kobiet - inżynierów w odniesieniu do przedsiębiorczości oraz zaproponowanie zaleceń dotyczących innowacyjnych podejść pedagogicznych i działań edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji przedsiębiorczych kobiet, które chcą tworzyć firmy technologiczne i kierować ich dynamicznym rozwojem.

Zapraszamy reprezentantów jednostek szkoleniowych, uczelni wyższych, przedsiębiorstw, organizacji publicznych, prywatnych i non-profit do współpracy i wsparcia nas:

  • w procesie oceny istniejących metod i narzędzi wykorzystywanych podczas nauczania przedsiębiorczości i kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród kobiet.
  • w opracowaniu zestawu rekomendacji i działań, które mogłyby przyczynić się do intensyfikacji działań w tym zakresie.

Zapraszamy do śledzenia bieżących aktualności nt. tego ciekawego projektu na naszym Facebooku

Więcej o projekcie: www.emergeengineers.eu


RAPORT „KOBIETY PISZĄ PRZYSZŁOŚĆ Trendy w Nowych Technologiach”

Sektor nowych technologii, jak każda inna gałąź biznesu potrzebuje kobiet. Szacuje się, że do 2020 roku powstanie ponad 500 tysięcy nowych miejsc pracy związanych z IT i już teraz eksperci przestrzegają przed przyszłym brakiem specjalistów z umiejętnościami informatycznymi. Jednocześnie z opublikowanego w marcu 2018 roku raportu UE wynika, że zwiększenie udziału kobiet w sektorze cyfrowym może przynieść UE roczny wzrost PKB o wartości 16 mld EUR. Budowanie wyrównanych szans i możliwości w przedsiębiorstwach wymaga więc włączenia kobiet w proces innowacji. Więcej nt. temat na : https://www.ladiesfirst.com.pl/raport-kobiety-pisza-przysz…/

Raport znajdziemy pod adresem: https://www.ladiesfirst.com.pl/…/Raport-kobiety-pisza-przys…

W ramach projektu EMERGE wspieramy kobiety w dążeniu do rozwoju.

Projekt EMERGE- stoimy po stronie Kobiet! Męski vs. damski – czy zawód ma płeć?

Z badania przeprowadzonego w grudniu 2017 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 Polaków wynika, że stereotypy dotyczące predyspozycji kobiet i mężczyzn do wielu zawodów nadal niestety mają się dość dobrze. Ankietowani, poproszeni o wskazanie zawodów, które ich zdaniem są „męskie” oraz „kobiece”, za te najbardziej „męskie” uznali takie zawody jak: kierowca (66%), automatyk/robotyk (65%), inżynier energetyk (64%). Jednocześnie jako zawody najbardziej „kobiece” wskazane zostały przede wszystkim – projektant wnętrz (53%), farmaceuta (52%) czy pracownik socjalny (50%).

Zobacz dalszą część artykułu na: https://raportcsr.pl/kobiety-w-meskich-zawodach/

Liczba kobiet, które w Polsce zawodowo zajmują się naukami ścisłymi, w tym fizyką, sukcesywnie wzrasta

Olga Malinkiewicz, fizyk, wynalazczyni metody wytwarzania ogniw słonecznych na bazie perowskitów, prowadzi prosperujący innowacyjny biznes. Jak to jest być kobietą, naukowcem i bizneswoman? Więcej na ten temat na naszym Facebooku.

Ambasadorka nauki: Olga Malinkiewicz (Zawód naukowiec)

Nawet kobiety, które dotarły na wysokie stanowiska, uważają często, że płeć była dla nich utrudnieniem w karierze

Wg badania przeprowadzonego przez firmę IBM w 12 krajach świata kobiety mają 9-proc. udział wśród prezesów i dyrektorów generalnych, a biorąc pod uwagę wszystkie wysokie stanowiska (w tym członków zarządów i dyrektorów), ten udział jest dwukrotnie większy. Wiele z tych 18 proc. top menedżerek może być przykładem modelowych karier. Jednak aż 60 proc. z nich ocenia, że awansowałyby szybciej, gdyby były mężczyznami. Więcej artykułu na: www.rp.pl/Sciezki-kariery

Kobieta inżynier na czele fabryki

Christiane Engel jest dyplomowanym inżynierem i rozpoczęła swoją karierę zawodową w roku 1992 w Volkswagenie w Saksonii w obszarze inżynierii przemysłowej. Z dniem 1 października 2018 r. została nowym dyrektorem zakładu koncernu we Wrześni. W ramach projektu EMERGE popieramy przedsiębiorcze postawy wśród kobiet- inżynierów, dlatego zapraszamy do obejrzenia wywiadu z tą ciekawą Osobą.

O sukcesie gospodarczym decydują najbardziej innowacyjne sektory określane jako STEM (science, technology, engineering i mathematics

Niestety udział kobiet na kierunkach studiów ważnych dla tych branż wynosi tylko 13 proc. Pociąga to za sobą duże straty nie tylko dla przedsiębiorstw. Badania Europejskiej Agendy Cyfrowej pokazują, że gdyby w różnych dziedzinach STEM było mniej więcej tyle samo kobiet co mężczyzn, PKB Unii Europejskiej zwiększyłby się rocznie o około 9 mld EUR. "Moją odpowiedzią na nierówne traktowanie i zwykły brak kultury zawsze były doświadczenia i kompetencje, którymi mogłam się wykazać" — twierdzi Solange Olszewska. Jej zdaniem, są to też atuty wielu innych kobiet w rzekomo męskich branżach. W ramach projektu EMERGE chcemy przyczynić się do tego, że więcej kobiet wybierze karierę biznesową w branży technologicznej.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kobieta stała się programistką, testerką czy administratorką sieci...

"... jesteśmy kobietami, które wgryzają się w tematy z reguły męskie. Chciałybyśmy przełamać to spojrzenie i własnym przykładem zaznaczyć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby kobieta stała się programistką, testerką czy administratorką sieci..." W ramach projektu EMERGE także wspieramy karierę kobiet w nowych technologiach.

Zasłużeni dla nauki i techniki spod znaku Gryfa

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat wybitnych, zasłużonych dla regionu zachodniopomorskiego osobistości: www.lince.apsl.edu.pl

Osoby zainteresowane historią gryfa na Pomorzu odsyłamy do bardzo ciekawej prezentacji przygotowanej przez słupskich studentów: https://lince.apsl.edu.pl/historia-gryfa-na-pomorzu/ oraz do poniższego filmu animowanego, który w żartobliwy sposób przedstawia historię znaku gryfa.

Szczecińska organizacja NOT jest współorganizatorem i partnerem tego projektu. 

Strona główna projektu: http://proyecto-lince.com/en/

A poniżej zabawna animacja pokazująca pochodzenie i długą drogę znaku gryfa- w jaki sposób stał on się symbolem tak powszechnie znanym w naszym regionie?

W ramach projektu Zasłużeni dla nauki i techniki spod znaku Gryfa wykonaliśmy także filmy prezentujące rolę wybitnych dla naszego regionu osób na przełomie dziejów.

Technik Mechanik - elitarny profil kształcenia

Projekt zakładał promocję nowego kierunku nauczania w szkole średniej- profilu TECHNIK MECHANIK ze specjalizacją z zakresu automatyki i robotyki. Promocja odbywała się m.in. za pomocą filmów, internetu, uczestnictwa w wydarzeniach tematycznych oraz za pomocą bezpośrednich wizyt w szkołach.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego
Aleja Wojska Polskiego 67 70-478 Szczecin
Polska
+48 91 433 83 05
+48 91 433 83 05
(c) 2020 www.not-szczecin.pl