O nas
Szkolenia i doradztwo
Wynajem sal
Dni Techniki
Olimpiada OWT
Projekty
Konkursy
Stowarzyszenia
Współpraca
Kontakt
Projekt EMERGE- stoimy po stronie Kobiet! Męski vs. damski – czy zawód ma płeć?AKTUALNOŚCI- X Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2019- SPRAWOZDANIEAKTUALNOŚCI-Stoewer- jakość ze SzczecinaAKTUALNOŚCI: Czy płeć jest dla kobiet utrudnieniem w karierze?AKTUALNOŚCI-projekt EMERGE: Kobieta na czele fabryki i w kosmosie
O nas Cele i statutZarządRada RegionuHistoriaHistoryczne plany siedzibyPrezesi FSNT NOT SzczecinO nas w prasie
Szkolenia i doradztwo Oferta Szkoleniowa FSNT NOTSzkolenia BHP, P-POŻ i pierwszej pomocy przedmedycznejKonsultingOpinie o innowacyjnościWspólne aplikowanie w projektach
Wynajem sal
Dni Techniki O wydarzeniuX Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2019- SPRAWOZDANIEArchiwum Dni Techniki 2018
Olimpiada OWT Olimpiada OWT 2018-2019Archiwum zdjęciowe poprzednich lat
Projekty EMERGE – Empowering Female Entrepreneurs in EngineeringZasłużeni dla nauki i techniki spod znaku GryfaTechnik Mechanik - elitarny profil kształcenia
Konkursy Wyróżniający się Nauczyciel i Opiekun młodzieży
Stowarzyszenia Wykaz stowarzyszeń SNTOddziały SNT w NOT Szczecin
Współpraca Zapraszamy do współpracyMuzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
Kontakt Dane kontaktoweGodziny otwarcia

Oferta Szkoleniowa FSNT NOT

Centrum Kształcenia FSNT NOT w Szczecinie poprzez wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej gwarantuje wysoki poziom kursów oraz dostosowanie programów nauczania do konkretnych potrzeb instytucji i osób zamawiających. Uzyskane referencje potwierdzają, że Centrum posiada odpowiednie metody dydaktyczne i wykwalifikowaną kadrę wykładowców. 

NASZA OFERTA SZKOLENIOWA- zakres tematyczny:

SZKOLENIA BHP – DLA SŁUŻB BHP,

                           - DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI,

                            - DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH,

                           - DLA PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH,

                           - DLA PRACOWNIKÓW ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA ROBOTNICZE

POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

INNE NA ZLECENIE

Szkolenia BHP, P-POŻ i pierwszej pomocy przedmedycznej

OFERTA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

    Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie poprzez wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej gwarantuje wysoki poziom szkoleń oraz dostosowanie ich programów do konkretnych potrzeb Instytucji i osób Zamawiających. Nasz ośrodek szkoleniowy CENTRUM KSZTAŁCENIA NOT posiada status Placówki kształcenia ustawicznego oraz praktycznego wpisany do ewidencji działalności oświatowej w Wydziale Oświaty w Szczecinie oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Nasza oferta obejmuje szkolenia BHP:                                                                                       

⦁  szkolenie pracodawców /prezesi, dyrektorzy

⦁  szkolenie osób kierujących pracownikami /kierownicy, mistrzowie, brygadziści

⦁  szkolenie kadry inżynieryjno-technicznej

⦁  szkolenie pracowników administracyjno-biurowych

⦁  szkolenie pracowników na stanowiskach robotniczych

⦁  szkolenie służb BHP

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 ze zmianami

Oferujemy również szkolenia z zakresu:

⦁  pierwszej pomocy przedmedycznej-obowiązek pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy art. 209

⦁  ochrony przeciwpożarowej - zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

obowiązek pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy art. 209 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

    Dzięki naszym szkoleniom zapewniają Państwo Sobie i swoim pracownikom wiedzę, która zagwarantuje bezpieczną pracę w Państwa przedsiębiorstwie oraz pozwoli prawidłowo zareagować w sytuacjach zagrożenia. Zarówno szkolenia praktyczne jak i teoretyczne podniosą poziom świadomości pracowników z zakresu BHP, pierwszej pomocy przedmedycznej czy też postępowania w przypadku pożarów.

Zapewniamy Państwu:

 - organizację szkoleń w sali wykładowej FSNT NOT w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 67 lub w siedzibie Zamawiającego,                       

 - przeprowadzenie szkoleń przez inspektorów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ratownictwa  

   medycznego oraz pożarnictwa,

- terminy szkoleń i pozostałych usług do uzgodnienia z Zamawiającym,

- ceny negocjowane.

Konsulting

Wraz na naszymi Partnerami oferujemy Państwu szeroko pojęte doradztwo, wsparcie techniczne i technologiczne, w tym:

  • Ekspertyzy techniczne
  • Opinie techniczne i analizy, weryfikacje, prace studialne
  • opracowania technologiczne, wdrożenia
  • Instrukcje, Tłumaczenia pisemne i ustne
  • Szkolenia, doradztwo, opinie o innowacyjności.

Opinie o innowacyjności

Szybko, za przystępną cenę i bez biurokratycznej mitręgi!

Jednym z niezbędnych elementów w procesie aplikowania o Dotacje Unijne jest opinia o innowacyjności lub nowej technologii, która jest niezależną opinią na temat danej technologii, jaką przedsiębiorca chce u siebie wdrożyć Zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki opinia o innowacyjności technologii jest dowodem na to, że inwestycja planowana przez przedsiębiorcę zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces. Opinia o innowacyjności jest kluczowym dokumentem umożliwiającym ekspertom Komisji Oceny Projektów na etapie oceny wniosku inwestycyjnego ocenę poziomu innowacyjności projektu.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Szczecinie jest instytucją uprawnioną do wystawiania opinii o innowacyjności. Oferujemy Państwu usługę sporządzania i wydawania wszystkich niezbędnych dokumentów.

Wspólne aplikowanie w projektach

Wsparcie i wspólne aplikowanie w projektach unijnych oraz pozyskiwanie innych form wsparcia. Jako jeden z partnerów oferujemy możliwość wspólnego ubiegania się o środki zewnętrzne zainteresowanym podmiotom w ramach partnerstwa w projekcie.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego
Aleja Wojska Polskiego 67 70-478 Szczecin
Polska
+48 91 433 83 05
+48 91 433 83 05
(c) 2020 www.not-szczecin.pl